Användarnamn:  
Lösenord:  
   TEKNISK BESKRIVNING
   MODULER
   -MPS
   -TIDSREDOVISNING
   -INKÖP
   -FÖRSÄLJNING
   -EKONOMI
   -CRM
   SYSTEMKRAV
   TILLÄGGSPRODUKTER
   UPPSTART
   REFERENSER
   ORDLISTA
MPS


MPS

I ett tillverkande företag skall materialet "sugas genom produktionen".
Detta betyder att behov av material och komponenter skall styras av utifrån inneliggande kundorder. Denna filosofi har styrt utvecklingen.

SWELOG®  MPS är helt integrerat med modulen "Försäljning".
Detta betyder att kundorder går direkt in som behov i MPS -systemet.
Vid kundorderstyrd produktion finns möjlighet att skapa orderunika material och operationslistor utan föregående ändring i grundregistren.

Under "Beläggningsplanering" redovisas beläggningen i fabriken. Här ges en klar och snabb överblick över hela verksamheten. Med enkla handgrepp görs den omplanering som erfordras.

SWELOG® ger fullt stöd för spårbarheten enligt de krav som finns inom industrin.
 

Grundmoduler SWELOG® 

Tilläggsmoduler SWELOG®

 
 
 Grundregister/Lager/Inv./Förkalkyl  
 CAD-integrering
 Tillverkningsorder
 Beläggning Gantt schema
 Orderunika artiklar, förenklad
 Verktygsservice
 Orderunika artiklar, avancerad
 Efterkalkyl kostanad per resurs
 Materialundersökning
 Containerhantering
 Beläggning
 Total förkalkyl & efterkalkyl
 Produktionsprognos
 Beställning av verktygsservice
 Efterkalkyl
 Utskrift i ritningspositionsordning matr. rekvisition
 Efterkalkyl med medelberäkning
 Installation & Service
 Efterkalkyl kundorder med tillv. order
 Preparering av OP på terminal
 Projektberedning
 EQ-plan koppling inport/export
 Utskrift ritning på AO-sats
 Koppling automatpåfyllnadslager SHARK
 Internredovisning
 Batch artiklar
 Produktionsinformation (PI)
 Etiketter utskrift för FANCOIL
 Verkstadsterminal PI & TR
 Uttag med referensnr.
 
 Spärra/godkänna avvikelse
 
 Avdelningsservice
 
 Lagerhistorik summering av artikel
 
 Uttag % inleverans mot löpnr
 
 Sammanslagna materialrekvisitioner
 
 Prognoser med simulering resurser och material
 
 Artikeletiketter struktur med komponenter
 
 
 
 
 
 
Fetstil = ingår i standardpaketet