Användarnamn:  
Lösenord:  
   TEKNISK BESKRIVNING
   MODULER
   -MPS
   -TIDSREDOVISNING
   -INKÖP
   -FÖRSÄLJNING
   -EKONOMI
   -CRM
   SYSTEMKRAV
   TILLÄGGSPRODUKTER
   UPPSTART
   REFERENSER
   ORDLISTA
Tidsredovisning


Tidredovisning

TR är ett enkelt och rationellt system för insamling och bearbetning av närvaro, frånvaro, övertid, OB-tid, kompensationsledighet, flextid, med mera.
Tillsammans med inbyggda kopplingar till på marknaden ledande lönesystem ger detta en rationell hantering av allt som har med löner att göra.

PI är modulen för produktionsnära planering och produktionsrapportering. Avslutade jobb uppdaterar automatiskt efterkalkylen med använd tid och producerat antal. För detaljerad produktivitetsuppföljning finns också möjlighet att stämpla in på direkt aktivitet.
 

Grundmoduler SWELOG®

Tilläggsmoduler SWELOG® 

 
 
 Tidredovisning (TR)
 Förenklad rapportering från terminal
 Verkstadsterminal endast TR
 Övertid till flexgräns
 
 Koppling lönesystem AGDA
 
 Koppling lönesystem Kontek
 
 Koppling lönesystem Hogia
 
 Koppling lönesystem Lönebiten
 
 
 
 
 
 
 Fetstil = ingår i standarpaketet