Användarnamn:  
Lösenord:  
   TEKNISK BESKRIVNING
   MODULER
   SYSTEMKRAV
   TILLÄGGSPRODUKTER
   UPPSTART
   REFERENSER
   ORDLISTA
Affärssystem med produktion

 

SWELOG® affärssystem

SWELOG® är ett avancerat men användarvänligt affärssystem.
Grunden till det lades redan 1981 och har idag utvecklats till en välgenomtänkt och finslipad produkt.
SWELOG® strävar efter kontinuerlig förbättring och utvecklas hela tiden.

SWELOG® affärssystem används främst av företag i Sverige,
men också i Norge och i Storbritannien.

I dagens företag består det mesta av processer.
Inköps-, tillverknings- och löneprocesser för att bara nämna några.
Gemensamt för alla processer är att de repeteras, om och om igen.

Ett affärssystem som SWELOG® effektiviserar processerna och eliminerar fel och brister. Ju mer komplexa processerna är, desto viktigare är samarbetet mellan företaget och affärssystemet.

Inget annat system arbetar idag närmare sina kunder än SWELOG®.
Detta innebär en större insikt och förståelse, färre fel och brister.
Ju närmare samarbete desto bättre kan SWELOG® nyttjas och desto större blir företagets besparingar i tid och pengar.
SWELOG® påvisar enkelt sambandet mellan handling och konsekvens och ser till att processerna fungerar optimalt, inom alla områden av din verksamhet.

SWELOG® är dessutom moduluppbyggt. Systemet är därför både expanderbart och integrerbart. Drill down funktioner finns inbyggda överallt och ni kan sätta egna parametrar för rapporter i oändliga varianter såsom de bäst tjänar era syften.